Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

 • ZIELONY
  KIERUNEK PGE
 • NISKOEMISYJNE
  MOCE GAZOWE
 • LIDER
  CIEPŁOWNICTWA
ZIELONY
KIERUNEK PGE
Nowe farmy wiatrowe PGE
 • 3,5 GW
  Nasze plany inwestycyjne - offshore
 • 2,5 GW
  Nasze plany inwestycyjne - fotowoltaika

Obrany przez nas kierunek transformacji Grupy PGE realizujemy przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. W 2020 roku zwiększyliśmy już łączną moc wiatrową Grupy PGE o 24% do 683 MW. Konsekwentnie realizujemy projekt rozwoju morskich farm wiatrowych i ambitny plan budowy elektrowni słonecznych.

NISKOEMISYJNE
MOCE GAZOWE
 • 1 366 MW
  Moc łączna netto nowych bloków Elektrowni Dolna Odra
 • XII 2023
  Uruchomienie nowych bloków Elektrowni Dolna Odra

Mając na względzie zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej oraz rosnące koszty emisji CO2 kluczowego znaczenia nabrało zapewnienie dalszego funkcjonowania naszych elektrowni konwencjonalnych, pełniących ważną rolę dla stabilności systemu elektroenergetycznego. Budowane nowoczesne bloki gazowo-parowe zastąpią funkcjonujące dziś bloki węglowe, wykorzystując dostępność paliwa (Gazociąg Baltic Pipe, terminal LNG).

LIDER
CIEPŁOWNICTWA
Zobacz jak działamy
 • 320 MWt
  Moc cieplna nowej EC Czechnica
 • -90 %
  Zakładana redukcja emisji SO2 w EC Czechnica

Mając na uwadze politykę klimatyczną UE oraz zapewnienie naszym klientom ciepła po możliwie najniższym koszcie planujemy konsekwentne zastępowanie bloków opalanych węglem nowoczesnymi blokami niskoemisyjnymi, przede wszystkim gazowymi. Nowe inwestycje PGE jeszcze w większym stopniu przyczynią się do poprawy jakości powietrza polskich miast.

 • WYNIKI FINANSOWE
 • WYNIKI OPERACYJNE
WYNIKI FINANSOWE
 • 7 141 MLN
  PLN
  EBITDA
 • 1,60
  ZADŁUŻENIE NETTO / EBITDA

Pomimo wysokich nakładów inwestycyjnych utrzymujemy wskaźnik zadłużenia na stosunkowo niskim poziomie. Pozwala to nam odważnie planować niezbędne inwestycje zmieniające oblicze Grupy, mające stanowić o wynikach finansowych PGE w przyszłości.

WYNIKI OPERACYJNE
 • 58,3 TWh
  Produkcja energii elektrycznej
 • 50,3 PJ
  wolumen sprzedanego ciepła

Ograniczona konsumpcja i wzrost importu energii elektrycznej przekłada się bezpośrednio na ograniczone wykorzystanie elektrowni konwencjonalnych. Zmiany rynkowe dopingują nas do aktywnego wychodzenia naprzeciw wyzwaniom, aby utrzymać pozycję lidera wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

OGRANICZANIE EMISJI CO2
Inwestycje PGE w nowe moce i zmiana miksu wytwórczego konsekwentnie przyczyniają się do zmniejszonej średniej emisyjności Grupy i ograniczenia emisji w polskim systemie energetycznym

 

60 mln ton redukcji CO2

Skumulowana redukcja emisji CO2 2016-2026

Więcej o inwestycjach PGE

Zobacz więcej
Poznaj nasz
MODEL BIZNESOWY
 • EBITDA
 • UDZIAŁ W RYNKU
Czym jest PGE?
5,3
mln klientów

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej w Polsce i największym producentem ciepła. Działamy w całym łańcuchu wartości: produkujemy energię elektryczną i ciepło w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach, a następnie dostarczamy i sprzedajemy je naszym klientom w całej Polsce, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom, instytucjom i samorządom.

Zobacz więcej
Nasi pracownicy
42
tys. pracowników

Pracownicy są naszym najcenniejszym kapitałem. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu codziennie budujemy organizację opartą na wartościach, w której społeczna odpowiedzialność łączy się z celami biznesowymi. Jesteśmy trzecim największym pracodawcą w Polsce. To ogromna odpowiedzialność wobec naszych pracowników, którym stwarzamy stabilne i bezpieczne miejsca pracy w ponad 200 lokalizacjach w całej Polsce.

Zobacz więcej
W zgodzie z otoczeniem
ESG
 • Środowisko
 • Społeczeństwo
 • Zarządzanie
10%
mocy zainstalowanych OZE w Polsce należy do PGE

Nasz wkład w realizację unijnej polityki klimatycznej to nie tylko podejmowane przez nas bieżące działania, ale również nasze przemyślane plany inwestycyjne. Niezbędne działania wymagają jednak odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji unijnych.

 

Zobacz więcej


6,2
mld PLN wpływu z podatków na poziomie centralnym i lokalnym

Jesteśmy dzisiaj jednym z największych płatników CIT w Polsce, a z tytułu różnego rodzaju podatków przekazujemy Skarbowi Państwa i budżetom lokalnym kwotę ponad 6 mld zł rocznie. Mimo ogromnych wyzwań inwestycyjnych wspieramy polską gospodarkę i budżet państwa.

 

Zobacz więcej


67
spółek tworzących Grupę PGE

Grupa PGE to olbrzymi organizm. Dla optymalnego wykorzystania jego możliwości i realizacji oczekiwań interesariuszy niezbędny jest właściwy nadzór i koordynacja działań wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. Powołanie Rady Holdingu wzmocni nadzór nad poszczególnymi segmentami i spółkami.

 

Zobacz więcej


Wyniki wyszukiwania: