Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Kapitał produkcyjny

Posiadamy największy majątek wytwórczy w Polsce w obszarze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Równocześnie jesteśmy drugim pod względem wielkości dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, posiadając znaczną bazę aktywów pozwalających na przesył energii elektrycznej. To materialna podstawa naszej działalności.

Kontrybucja

2019 2018
Liczba elektrowni na węgiel brunatny 2 2
Liczba elektrowni na węgiel kamienny 3 3
Liczba elektrociepłowni 16 16
Liczba farm wiatrowych 14 14
Liczba elektrowni wodnych i szczytowo-pompowych 33 33
Liczba elektrowni fotowoltaicznych 1 1
Zainstalowane moce elektryczne aktywów konwencjonalnych (MW) 15 591 14 036
Zainstalowane moce cieplne (MW) 8 765 8 765
Zainstalowane moce źródeł odnawialnych (MW) 933 933
Zainstalowane moce szczytowo-pompowe* (MW) 1256 1256
Liczba stacji dystrybucyjnych 94 921 94 198
Moc stacji dystrybucyjnych (MVA) 32 177 31 570
Długość linii dystrybucyjnych (km) 293 686 290 235

*Bez szczytowo-pompowych z dopływem naturalnym.

Wyniki

56,03TWh
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych
1,64TWh
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych
36,38TWh
Dystrybucja energii elektrycznej
50,34PJ
Produkcja ciepła

2019 2018
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych (TWh) 56,03 64,09
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych (TWh) 1,64 1,44
Produkcja energii elektrycznej netto w trybie szczytowo-pompowym (TWh) 0,65 0,39
Dystrybucja energii elektrycznej (TWh) 36,38 36,41
Produkcja ciepła (PJ) 50,34 51,18
Sprzedaż ciepła (PJ) 50,34 49,66
  • W 2019 r. oddaliśmy nowoczesne moce wytwórcze: 1 800 MW w Elektrowni Opole. W budowie znajduje się 490 MW w Elektrowni Turów. Nowe bloki są jednymi z najbardziej nowoczesnych w Europie i szacowana emisyjność CO2 jest niższa o 25% niż dotychczas działających jednostek w tych elektrowniach
  • Stawiamy na źródła odnawialne i niskoemisyjne. Zrealizowaliśmy projekt farm wiatrowych Klaster o mocy 97 MW, przygotowujemy budowę wysokosprawnych bloków gazowych w ZEDO (1 400 MW), nowych gazowych mocy cieplnych i elektrycznych w Czechnicy oraz farm fotowoltaicznych
  • Zintegrowaliśmy aktywa ciepłownicze w ramach Grupy, doprowadzając do wydzielenia silnej i wyspecjalizowanej linii biznesowej Ciepłownictwo
  • Kontynuujemy prace mające na celu zagwarantowanie możliwości wykorzystania w przyszłości opcji rozwojowych (morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, nowoczesna energetyka węglowa)
  • Dokonujemy modernizacji aktywów wytwórczych, zwiększając ich sprawność oraz ograniczając wpływ na środowisko naturalne
  • Rozwijamy sieć dystrybucyjną zwiększając jej niezawodność i jakość usług dla klientów

Realizując projekty rozwojowe oraz przejęć nowych aktywów zwiększamy potencjał kapitału produkcyjnego w ramach Grupy. Rozwój ten odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego, lecz w długim terminie inwestycje generując zysk powinny przyczyniać się również do jego zwiększania. Koncentrujemy się na efektywności i wykorzystaniu najlepszych możliwych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu przyczyniamy się na bieżąco do ograniczenia zużycia kapitału naturalnego. Sukcesywnie zwiększamy również wykorzystanie nowych technologii oraz doskonalimy istniejące budując kompetencje w ramach kapitału intelektualnego.

Wyniki wyszukiwania: