Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Informacje o raporcie

Wierzymy w sens raportowania zintegrowanego. Dzięki kompleksowej prezentacji naszej działalności, osadzonej w naszym otoczeniu, przybliżamy interesariuszom, a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym i ubezpieczycielom, Grupę PGE, intencje jej działania oraz kierunki rozwoju.

Po raz piąty

Czas szybko mija. Już po raz piąty prezentujemy Raport Zintegrowany Grupy PGE. Po raz kolejny jest on efektem pracy wielu ekspertów z Grupy Kapitałowej PGE, a projekt ten zawdzięcza swój kształt również poprzednim raportom, które stanowiły dla nas platformę do prezentacji tego, co robimy, jak to robimy i dlaczego. Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Standards oraz w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC).

Co nowego w raporcie za 2019 r.

To nasz piąty Raport Zintegrowany. „Zielony kierunek” to nie tylko hasło – to deklaracja nowego Zarządu PGE, wybranego w lutym 2020 r. Raport to nie tylko podsumowanie tego, co się wydarzyło i co osiągnęliśmy w 2019 r., ale także wstęp do transformacji energetycznej, która czeka polską energetykę i której PGE chce być liderem, tworząc własne rozwiązania i wyznaczając trendy rynkowe.

Zobacz wywiad z prezesem PGE Wojciechem Dąbrowskim o wyzwaniach i zadaniach stojących przed Grupą PGE oraz wywiad z wiceprezesem PGE Ryszardem Wasiłkiem o inwestycjach w roku 2019 i planach na kolejne lata.

Poprzez nowe inwestycje zmienia się nie tylko nasz miks energetyczny i struktura naszych aktywów. Zmieniają się również zasady i sposób zarządzania w naszej Grupie. Dzięki przemyślanemu i zrównoważonemu podejściu do kwestii środowiskowych stale zmierzamy ku zmniejszaniu naszej emisyjności w zakresie CO2. Mamy nadzieję, że główne elementy tego raportu wskażą naszym interesariuszom kierunek tych zmian. Struktura naszego raportu za rok 2019 odpowiada również oczekiwaniom zewnętrznym poprzez wyraźne zaznaczenie czynników ESG – environment, social i governance.

W tym raporcie po raz trzeci odnieśliśmy się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wskazując szczegółowe cele dla biznesu, które realizujemy w ramach naszych działań. Chcieliśmy przez to pokazać, jak nasze działania społeczne, środowiskowe i biznesowe wpisują się w globalną kampanię na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu (zobacz, jak nasze działania wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ).

Nasze zasady

Kierując się wytycznymi do raportowania zintegrowanego wg International Integrated Reporting Council (IIRC) głównym celem raportowania zintegrowanego jest wyjaśnienie dostarczycielom kapitału finansowego, w jaki sposób organizacja tworzy wartość w czasie. Dlatego też nasz raport zawiera wiele istotnych informacji finansowych i rynkowych, o które pytają nas nasi inwestorzy, analitycy i obligatariusze oraz banki, z którymi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Prezentacja danych pozafinansowych to już dzisiaj konieczność dla każdej odpowiedzialnej firmy. Widzimy rosnące zainteresowanie tymi danymi ze strony inwestorów. Redagując niniejszy Raport mieliśmy również na celu stworzenie treści, z których mogą skorzystać również inni interesariusze zainteresowani procesem tworzenia wartości w czasie przez naszą organizację, w tym szczególnie pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, lokalne społeczności, ustawodawcy, organy regulacyjne i decydenci.

Przy doborze materiałów kierowaliśmy się zasadą materialności. Tam, gdzie było to możliwe, stosowaliśmy powiązanie treści zarówno z dodatkowym materiałem z Raportu, jak i z zewnętrznymi źródłami, które stanowią jego uzupełnienie. Przy redagowaniu tekstów staraliśmy się stosować zasadę zwięzłości, która odnosi się również do treści przeznaczonych do Internetu. Dzięki wsparciu naszych analityków środowiskowych, działom HR, kontrolingowi i sprawozdawczości w raporcie mogliśmy przedstawić różnorodne dane z wielu dziedzin naszej działalności (zobacz jakie dane zebraliśmy do tegorocznego raportu)

 

Jesteśmy liderem na rynku krajowym i chcemy wyznaczać wysokie standardy, także w zakresie raportowania. Prezentowane dane pozwalają również spojrzeć na Grupę PGE z innej – szerszej perspektywy i pokazać w jednym Raporcie wzajemne relacje pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.

Wyniki wyszukiwania: