Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Kapitał intelektualny

Doświadczenie biznesowe Grupy i wysoka pozycja marki PGE są wartościami, które pozwalają nam utrzymać pozycję rynkową i dostosowywać się do zmieniającego się świata.

Wykorzystywane przez nas systemy oraz procedury pozwalają na sprawne funkcjonowanie organizacji i efektywne prowadzenie złożonej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła i dystrybucją energii elektrycznej. Wraz z zachodzącymi zmianami otoczenia rośnie rola działalności badawczo-rozwojowej, uzyskującej relatywnie coraz większe znaczenie w stosunku do wartości materialnych.

Kontrybucja

 • Wiedza i umiejętności pracowników PGE
 • Koncesje na działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, a także produkcją, dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz ciepłem
 • Systemy informacyjne umożliwiające funkcjonowanie infrastruktury, obsługę klientów oraz wspierające zarządzanie i komunikację
 • Efektywne procedury

Wyniki

 • Wprowadziliśmy nowy model rozwijania i wdrażania rozwiązań, pozwalających na zarządzanie przedsięwzięciami o podwyższonym ryzyku. W 2019 r. kontynuowaliśmy działalność PGE Ventures, funduszu Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w start-upy. Do portfela projektów dołożyliśmy m.in. spółki:
  • ConnectPoint – start-upy ograniczający emisję CO2
  • PySENSE – jedną z najprężniej rozwijających się spółek w obszarze najnowszych technologii komunikacyjnych dla sektora energetycznego.
 • Nasze poszukiwania innowacji wpisują się ideę transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Ujednolicanie i integracja systemów informatycznych w ramach Grupy
 • Aktywna działalność spółek celowych:
  • PGE Nowa Energia – rozwój technologii i produktów kluczowych dla łańcucha wartości, akceleracja i komercjalizacja, współpraca ze startupami, akceleratorami, innymi inwestorami,
  • PGE Ventures – korporacyjny fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest kontynuacja rozwoju firm w fazie post-akceleracyjnej oraz pozyskiwanie nowych rozwiązań z rynku
 • Akcelerator PGE – partner dla twórców innowacji, poszukujący przede wszystkim rozwiązań z sektora energetycznego. Priorytetem są innowacyjne rozwiązania w obszarach, które można przyporządkować do łańcucha wartości Grupy PGE (wydobycie, wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż)
 • Współpraca z uczelniami wyższymi (Politechniki: Białostocka, Gdańska, Opolska, Śląska, Świętokrzyska, Lubelska, Wrocławska, Warszawska, Rzeszowska, Łódzka; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Zielonogórski; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu; Akademia Górniczo-Hutnicza; Akademia Morska w Szczecinie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Rozwój kapitału intelektualnego odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego. Umiejętne wykorzystanie środków finansowych buduje przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy umożliwiając dalszy wzrost kapitału finansowego oraz wzrost wartości kapitału produkcyjnego z racji możliwości jego bardziej efektywnego wykorzystania. Powiększanie potencjału kapitału intelektualnego przyczynia się również do rozwoju kapitału ludzkiego Grupy.

Wyniki wyszukiwania: