Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

Instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE)

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie to nowoczesny i ekologiczny obiekt służący unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i pozwalający na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesie ich termicznego przekształcania. ITPOE produkuje energię elektryczną i ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji, z których korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie. Przepustowość godzinowa istniejącej linii technologicznej to 12,5 t/h.

W październiku 2019 r. władze PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Ciepła i Marszałek Województwa Podkarpackiego podpisali List Intencyjny, który jest wyrażeniem woli podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy II linii technologicznej. Planowany projekt zwiększy wydajność zakładu ze 100.000 do 180.000 ton rocznie.

klaster klaster

Grupa PGE – największy producent zielonej energii w Polsce

W czerwcu 2020 roku Grupa PGE uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe Starza/Rybice i  Karnice II.

Inwestycja w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego to 43 turbiny o łącznej mocy zainstalowanej blisko 100 MW. Inwestycja zwiększa łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy  PGE o blisko 20 proc. do 647 MW i umacnia pozycję Grupy jako największego producenta zielonej energii w Polsce.

W ramach inwestycji powstałej na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice zbudowano 33 wiatraki o mocy znamionowej 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy w postaci dwóch stacji transformatorowych. Do wykonania fundamentów wszystkich wiatraków zużyto 16.340 m³ betonu (ponad 1800 kursów betonowozów) oraz 2.120 ton stali zbrojeniowej (to więcej niż waży 8 samolotów pasażerskich Boeing 787 Dreamliner). Turbiny, każda o wadze ok. 260 ton, zostały zamontowane odpowiednio na 110 i 125 metrowych wieżach. Pracujące na nich łopaty wykonane z laminatu (mieszanki włókna szklanego i żywicy) mają średnicę 100 lub 110 metrów długości.

33wiatraki
o mocy znamionowej 2 MW
10wiatraków
o mocy znamionowej 2,2 MW

Równolegle w całej Polsce PGE rozwija projekty fotowoltaiczne i intensywnie pracujemy nad budową farm wiatrowych na Bałtyku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki wdrożeniu i realizacji  programu Mój Prąd, ważnego z punktu widzenia spełnienia przez Polskę wymogów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, nastąpiło ogromne zainteresowanie odbiorców aktywnym uczestniczeniem w rynku energii i rozwojem energetyki prosumenckiej. To ogromne wyzwania dla PGE Dystrybucja – operatora systemu dystrybucyjnego w GK PGE. W 2019 spółka roku przyłączyła do sieci elektroenergetycznej dużą grupy wytwórców zielonej energii. Do końca grudnia było to 41996 odnawialnych źródeł energii, z czego 41776 to mikroinstalacje fotowoltaiczne, o łącznej mocy 254 MW. Zainteresowanie odbiorców , przede wszystkim instalacjami fotowoltaicznymi, nie słabnie obecnie, co miesiąc do sieci PGE Dystrybucja przyłączanych jest kilka tysięcy odbiorców.

Wyniki wyszukiwania: