Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

List Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Szanowni Państwo,

Zarówno rynek, nasi akcjonariusze, jak i klienci oraz partnerzy biznesowi oczekują, by największa spółka energetyczna w Polsce nie tylko na bieżąco analizowała otoczenie i podejmowała odpowiednie reakcje, ale również tworzyła własne rozwiązania i tym samym wyznaczała trendy dla energetyki.

Procesy decyzyjne podejmowane w energetyce charakteryzują się dużą złożonością. W związku z tym, oprócz rachunku ekonomicznego, względów regulacyjnych i potrzeb polskiego systemu elektroenergetycznego, widzę również konieczność prowadzenia stałego dialogu ze stroną społeczną i podjęcia działań zmierzających do uzyskania akceptacji społecznej dla podejmowanych przez nas działań. Obejmując funkcję prezesa wraz z zespołem menadżerów podejmuję się zadania, jakim jest nadanie impulsu zarządczego w Grupie Kapitałowej PGE.

Unijna polityka klimatyczna i oczekiwania społeczne to elementy, które wpływają na sektor energetyczny. Działania dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz rewizji celu redukcji emisji do 2030 roku będą determinować pracę Zarządu PGE. Zamierzamy wykorzystać mechanizmy finansowe służące realizacji tych celów w oparciu o racjonalny harmonogram.

Za kluczowy element powodzenia realizacji zadań, które przed nami stają, uznaję nastawienie pracowników całej Grupy oraz ich zorientowanie na współpracę.

 

 

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Liczę również na konstruktywny dialog z rynkami finansowymi, przede wszystkim ze środowiskiem inwestorów, banków i ubezpieczycieli.

Zielony kierunek jest możliwy do osiągnięcia przy uwzględnieniu konwencjonalnej podstawy, która umożliwi bilansowanie coraz większej liczby powstających źródeł odnawialnych oraz zapewni naszej gospodarce i społeczeństwu stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła.

 

 

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu
PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

       

Wyniki wyszukiwania: