Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Przeciw niskiej emisji – promocja ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej

Rocznie jest to ok. 180-200 MW mocy cieplnej. To tak, jakby co roku do sieci przyłączyło się 60-tysięczne miasto. Zasilane przez PGE magistrale ciepłownicze ogrzewają mieszkańców Trójmiasta, Torunia, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Wrocławia, Rzeszowa, Krakowa, Lublina i Zgierza.

PGE Energia Ciepła przyłącza do miejskich sieci ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni PGE coraz więcej domów i budynków.

W Gdańsku w latach 2016-2018 spośród ponad 1000 przyłączonych do sieci obiektów, ponad 40 proc. mocy przyłączeniowej to budynki z rynku wtórnego. Oznacza to likwidację nieefektywnych źródeł ciepła, co wpływa na odczuwalną poprawę jakości powietrza. Każdy dom, czy mieszkanie przyłączone do sieci ciepłowniczej to aż 50 kg pyłów w powietrzu mniej każdego roku.

gazzz gazzz

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

„Dzielimy się ciepłem” to program, w ramach którego już od ponad 10 lat oddziały i spółki należące do PGE Energia Ciepła wspierają odbiorców wrażliwych społecznie. Ich beneficjentami są fundacje i stowarzyszenia, działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wskazane przez MOPS-y rodziny będące w trudnej sytuacji. Akcja organizowana jest w partnerstwie z samorządami miast, w których zlokalizowane są elektrociepłownie PGE EC. W 2019 r. na program „Dzielimy się ciepłem” spółka przekazała ponad 300 tys. zł, a w sumie razem od początku działania programu – prawie 4 mln zł.

Wyniki wyszukiwania: