Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Zmiany zachodzące w naszym otoczeniu sprawiają, że PGE musi zmieniać swoje oblicze, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnej energetyki.

Szczegóły wizji rozwoju Grupy PGE przedstawimy jesienią 2020 roku. Już obecnie jednak realizujemy inwestycje zgodnie z obranym zielonym kierunkiem, dążąc do dywersyfikacji naszego miksu wytwórczego i ograniczenia emisji CO2.

Dla transformacji polskiej energetyki, a także samej PGE, kluczowe znaczenie ma zarówno rozwój OZE, jak również budowa nowych, elastycznych mocy wytwórczych opartych o gaz ziemny. Niskoemisyjne paliwo umożliwia dostosowanie produkcji konwencjonalnej do rosnącej zmienności na rynku energii elektrycznej wraz z przyrostem mocy niesterowalnych. W transformacji energetyki ważną rolę odgrywa również modernizacja ciepłownictwa.

Morskie farmy wiatrowe

PGE aktywnie angażuje się w rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku planując budowę farm o mocy 3,5 GW.

Posiadamy projekty 3 farm, które systematycznie realizujemy, uzyskując niezbędne pozwolenia, przeprowadzając badania środowiskowe i techniczne. W naszych ambicjach nie zatrzymujemy się na realizowanych projektach, poszukując dalszych możliwości rozwoju.

Harmonogram rozwoju farm

Lądowe farmy wiatrowe

Grupa PGE jest liderem polskiej energetyki wiatrowej z mocą zainstalowaną blisko 700 MW. Mamy ambicje, by zachować naszą pozycję na rynku, rozwijając się organicznie oraz dokonując nabycia gotowych farm oraz projektów.

Nabycie farmy Skoczykłody

 • Zakup przez PGE działającej farmy wiatrowej Skoczykłody
 • Wartość transakcji ~50 mln EUR (enterprise value)
 • Moc farmy 36 MW
 • 12 turbin o mocy 3,3 MW
 • Produktywność netto >31%
 • Stopa zwrotu gwarantująca wzrost wartości Grupy
 • Wsparcie w systemie zielonych certyfikatów do roku 2030
 • 2007 Kisielice I 41 MW
 • 2007 Jagniątkowo 34 MW*
 • 2007 Kamieńsk 31 MW
 • 2008 Malbork 18 MW
 • 2009 Galicja 12 MW*
 • 2009 Karnice I 31 MW
 • 2012 Żuromin 61 MW
 • 2012 Pelplin 49 MW
 • 2013 Resko I 14 MW
 • 2014 Wojciechowo 28 MW
 • 2015 Karwice 46 MW
 • 2015 Lotnisko  94 MW
 • 2015 Resko II 76 MW
 • 2015 Kisielice II 12 MW
 • 2015 Skoczykłody 36 MW**
 • 2020 Starza/Rybice 66 MW
 • 2020 Karnice II 22 MW

*Aktywa nabyte w 2013.
**Aktywo nabyte w 2020.

Fotowoltaika

Fotowoltaika jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem energetyki w Polsce. PGE uczestniczy w tym rozwoju realizując program rozwoju mocy fotowoltaicznych. Aktywnie pozyskujemy tereny do inwestycji fotowoltaicznych na gruntach w całej Polsce. Szczególną wagę przywiązujemy do terenów należących do Grupy, wykorzystując choćby potencjał budowy farm fotowoltaicznych przy naszych elektrowniach konwencjonalnych.

 • Aspiracyjnym celem jest uzyskanie 2,5 GW zainstalowanych mocy w segmencie PV
 • Capex na realizację przedsięwzięcia w przedziale ~6–8 mld zł
 • Aktualne zabezpieczone grunty pod realizację inwestycji >500 MW

Prognoza mocy zainstalowanej elektrowni PV w Polsce wg projektu PEP 2040

* Projekt PEP2040 z listopada 2019.

Budowa bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra

Mając na względzie zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej oraz rosnące koszty emisji CO2 kluczowego znaczenia nabrało zapewnienie dalszego funkcjonowania naszych elektrowni konwencjonalnych, pełniących ważną rolę dla stabilności systemu elektroenergetycznego.

Taka wizja rozwoju realizowana jest już w Elektrowni Dolna Odra. Budowane nowoczesne bloki gazowo-parowe zastąpią funkcjonujące dziś bloki węglowe, wykorzystując dostępność paliwa (Gazociąg Baltic Pipe, terminal LNG).

 • Moc łączna netto: 1 366 MW (2x 683 MW)
 • Sprawność netto: ok. 63%
 • Emisyjność CO2: <0,35 t CO2/MWh
 • Wartość kontraktu na budowę (netto): 3,7 mld PLN
 • Zapewnione 17-letnie wsparcie z tytułu rynku mocy
 • Grudzień 2019 – Aukcja główna rynku mocy na rok 2024
 • Grudzień 2019 – Decyzja inwestycyjna
 • Styczeń 2020 – Wybór generalnego wykonawcy i podpisanie kontraktu
 • Marzec 2020 – Podpisanie kontraktu z Gaz-Systemem na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej
 • Grudzień 2023 – Uruchomienie

Modernizacja ciepłownictwa

Jesteśmy świadomi wagi ciepłownictwa sieciowego w Polsce. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze zapewniamy ciepło odbiorcom w całym kraju, a przyłączając kolejnych klientów przyczyniamy się do ograniczania emisji z indywidualnych źródeł ogrzewania, będących głównym źródłem smogu. Tylko w roku 2019 odnotowaliśmy rekordową liczbę przyłączeń do sieci budynków o zapotrzebowaniu na moc cieplną ok. 240 MWt.

Mając na uwadze politykę klimatyczną UE oraz zapewnienie naszym klientom ciepła po możliwie najniższym koszcie planujemy konsekwentne zastępowanie bloków opalanych węglem nowoczesnymi blokami niskoemisyjnymi, przede wszystkim gazowymi. Nowe jeszcze w większym stopniu przyczynią się do poprawy jakości powietrza polskich miast.

Przygotowywane i analizowane inwestycje w moce gazowe w elektrociepłowniach PGE

PGE-grafiki_mapa-ec PGE-grafiki_mapa-ec
 • Moc cieplna 320 MWt (obecnie 247 MWt)
 • Moc elektryczna 155-180 MWe (obecnie 100 MWe)
 • Uruchomienie II połowa 2023
 • Redukcja średnich emisji CO2 z 450 kg/MWh do 220 kg/MWh
 • Redukcja emisji SO2 o 90%
 • Redukcja emisji NOx o 53%
 • Redukcja emisji pyłów o 17%

Wartości Grupy PGE

Strategia Grupy PGE realizowana jest w zgodzie z wartościami: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność oraz zasadami codziennej pracy zawartymi w Kodeksie etyki GK PGE. Grupa PGE jest organizacją odpowiedzialną społecznie i świadomą swojego wpływu na otoczenie, dlatego w swoich działaniach koncentruje się na ograniczaniu wpływu na środowisko, działaniu w oparciu o zasady etyczne oraz zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Wyniki wyszukiwania: