Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Ograniczanie emisji CO2

Poprzez nasze inwestycje w odnawialne i niskoemisyjne źródła energii w coraz większym stopniu przyczyniać się będziemy do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne, w tym w obszarze klimatu, realizując tym samym cele polityki klimatycznej.

Ekologia i odpowiedzialność ekologiczna towarzyszą Grupie PGE w całym łańcuchu dostaw. Dbamy o faunę i florę w sąsiedztwie naszych aktywów.

Już dzisiaj PGE jest największym producentem zielonej energii w kraju, ale nasze ambicje są znacznie większe.

PGE chroni i dba o ptaki.

Elektrownia Dolna Odra, położona w parku krajobrazowym, gości sokoły wędrowne od 16 lat. Gniazdo usytuowane na wysokości 100 metrów, jest jednym z najstarszych stanowisk lęgowych sokoła wędrownego w Polsce.

Sokoły wędrowne należą do najrzadziej występującego gatunku ptaków drapieżnych w Polsce. Gniazdują głównie na półkach skalnych, w górach, na klifach lub w lasach. Same nie budują gniazd, wykorzystują gniazda innych dużych ptaków, zwłaszcza drapieżnych – bielików, rybołowów, orlików, a także bocianów czarnych. Bardzo chętnie zajmują też gniazda w koloniach czapli i kormoranów.

Jeszcze dwadzieścia lat temu sokołów wędrownych prawie w Polsce nie było. Powróciły na polskie niebo m.in. dzięki zaangażowaniu pracowników Grupy PGE, którzy instalują dla nich platformy i domki na wysokości od 75 do 100 metrów nad ziemią. Na kominach elektrowni i elektrociepłowni w Toruniu, Gdyni, Lublinie, Bełchatowie, Gryfinie i Gdańsku należących do Grupy PGE znajduje się obecnie aż 6 stanowisk lęgowych. Z tych gniazd w dorosłe życie wyfrunęły już 83 młode, to aż 17,3 proc. wszystkich młodych sokołów wędrownych, które przyszły na świat w Polsce od roku 2000 (łącznie wykluło się 479 piskląt).

PGE, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” zamontowała kamery w gniazdach sokołów. Dzięki temu, życie tych drapieżników można podglądać on-line. Cieszy się to ogromną popularnością, największą w kwietniu i maju gdy młode wykluwają się i potem próbują swych sił w pierwszym locie. Tylko w tym roku w maju odnotowano ponad 300 tys. wejść na podglądy gniazd usytuowanych na obiektach PGE w Toruniu, Gdyni, Lublinie.

PGE w sposób szczególny dba także o bociany narażone na porażenia podczas kontaktu z liniami energetycznymi. Spółka od lat stawia na słupach, ponad liniami energetycznymi, metalowe platformy, na które przenoszone są gniazda bocianów. Nie są to jednak jednorazowe akcje. Energetycy, w okresie gdy bociany odlatują na południe w poszukiwaniu cieplejszych miejsc, czyli od połowy października do końca lutego, remontują platformy, przeglądają gniazda i zabezpieczają je. Pracownicy Grupy PGE zamontowali już niemal 25,5 tysiąca takich platform, które niemal całkowicie redukują śmiertelność ptaków. PGE stosuje też inne formy ochrony ptactwa, m.in. specjalne odstraszacze, podesty, flagi i kolorowe kule umieszczane na przewodach.

Grupa PGE chroni wiele gatunków ptaków, nie tylko sokoły i bociany. Elektrownia Dolna Odra czynnie chroni gniazdujące na jej terenie jaskółki brzegówki i pustułki. Jaskółki zaadaptowały na swoje siedliska skarpy, powstałe w wyniku poboru popioło-żużli, a pustułki – kominy elektrowni. Ochrona polega przede wszystkich na trosce o młode ptaki, które w okresie pierwszych lotów często wypadają ze swych gniazd.

gospo gospo

„Lasy pełen energii”

Od dwóch dekad Grupa PGE zachęca pracowników i lokalne społeczności do wspólnego sadzenia drzew.

Odbudowa drzewostanu, poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych, edukacja ekologiczna i kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, nawiązywanie dobrosąsiedzkich relacji z lokalnymi społecznościami, wreszcie integracja pracowników. Te wszystkie cele przyświecają PGE Polskiej Grupie Energetycznej przy realizacji programu „Lasy pełne energii”.

Sadzenie lasu zapoczątkowali pracownicy spółki PGE Dystrybucja w 2000 roku. Pierwsze drzewa posadzili na Zamojszczyźnie. Krótko potem pomysł został zaszczepiony w całej Grupie Kapitałowej. Co roku wiosną, zazwyczaj w marcu i kwietniu – aby uczcić Dzień Ziemi –  pracownicy spółek z Grupy PGE wraz z rodzinami, wspierani przez harcerzy, młodzież szkolną i przedstawicieli lokalnych społeczności, sadzą „Lasy pełne energii”. Odbywa się to na terenach wskazanych i przygotowanych przez leśników z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, które są partnerami akcji.

W 20 edycjach projektu udział wzięło łącznie kilkanaście tysięcy osób. Najmłodsza z nich miała zaledwie 1,8 roku! Tylko w ub.r.  Grupa PGE posadziła w 32 lokalizacjach na terenie 14 województw ok. 95 tys. drzew.

Jednak w tym roku, z uwagi na zagrożenie koronawirusem i wprowadzony reżim sanitarny, akcję sadzenia drzew zastąpiły działania służące  m.in. ochronie ptaków, zwierząt i roślin oraz budowie paneli fotowoltaicznych na obiektach Biebrzańskiego Parku Narodowego. PGE wzięła udział w projekcie ratowania przed wycinką ok. 80-letniego klona zwyczajnego rosnącego w pobliżu siedziby dyrekcji Parku. Drzewo wymaga zabiegów chirurgicznych i powiązania specjalistycznymi linami. Bez nich może zagrozić poruszającym się w pobliżu pieszym i pojazdom. Zabiegi są kosztowne – na ich przeprowadzenie PGE natychmiast uruchomiła darowiznę.

To niejedyne działanie PGE na rzecz lasów. Kolejne grupa podejmuje we współpracy z zaprzyjaźnionymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, po rozpoznaniu ich potrzeb. W ten sposób 20. edycja programu „Lasy pełne energii” będzie realizowana etapami, do końca

Wyniki wyszukiwania: