Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

List Wiceprezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Szanowni Państwo,

Wchodzimy w kolejny rok spod znaku transformacji energetycznej. W 2019 roku podjęliśmy szereg inicjatyw i decyzji, które zaowocują nie tylko obniżeniem profilu emisyjnego Grupy w perspektywie najbliższych lat, ale również zapewnią stabilność dostaw energii elektrycznej i ciepła do polskich domów i przedsiębiorstw.

Obrany przez nas kierunek transformacji Grupy PGE realizujemy przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Po wygranej aukcji OZE przystąpiliśmy do realizacji budowy lądowej farmy wiatrowej o mocy zainstalowanej niemal 100 MW. Tym samym w 2020 roku zwiększymy łączną moc wiatrową Grupy PGE o 18 proc. do 647 MW. Konsekwentnie realizujemy projekt rozwoju morskich farm wiatrowych. Plany Grupy to osiągnięcie mocy 1 GW w 2026 roku oraz 2,5 GW do 2030 roku.

Kolejne kamienie milowe procesu inwestycyjnego pozwalają z optymizmem patrzeć na postępy tego projektu. Przystąpiliśmy również do realizacji ambitnego planu budowy elektrowni słonecznych – nasz cel to instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku realizowane na gruntach spółek z Grupy PGE oraz gruntach naszych partnerów biznesowych. W 2019 roku podjęliśmy również ważną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy nowych mocy gazowych w Elektrowni Dolna Odra.

Dwa bloki gazowo-parowe o mocy 1400 MW zapewnią ciągłość dostaw w podstawie oraz będą stanowić wsparcie bilansujące dla źródeł odnawialnych.

Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

W ubiegłym roku do eksploatacji przekazaliśmy nowe bloki konwencjonalne w Opolu, a przed nami również zakończenie inwestycji w Turowie. Dzięki wysokim parametrom wytwarzania i zdecydowanie niższej emisyjności w porównaniu do starszych jednostek, nowe bloki konwencjonalne funkcjonujące w podstawie zastąpią w systemie energetycznym mniej efektywne jednostki węglowe. Zapewnią również ciągłość dostaw oraz zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne kraju. W oparciu o nowoczesną energetykę konwencjonalną będziemy w stanie na poważnie rozbudowywać energetykę odnawialną i skutecznie zmieniać miks energetyczny w kierunku niskoemisyjnym.

 

 

Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych
PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Wyniki wyszukiwania: