Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Bioróżnorodność

Ochrona bioróżnorodności

Nieodłącznym etapem naszych inwestycji jest proces analizy otoczenia i środowiska przyrodniczego.

Elektrownia Bełchatów od kilkunastu lat prowadzi monitoring terenów leśnych w rejonie swojego oddziaływania. Podczas badań realizowanych w ramach projektu modernizacji bloków stwierdzono, że obecnie prowadzone działania eksploatacyjne mają marginalny wpływ na bioróżnorodność terenów sąsiadujących z elektrownią, a planowane instalacje dodatkowo ograniczą jej wpływ na istniejącą florę i faunę. Do podobnych wniosków doszli badacze, realizujący prace dla Elektrowni Turów.

 

Podejmujemy również działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem. Budujemy linie izolowane oraz konstrukcje na słupach przelotowych linii.

PGE Energia Odnawialna na swoich farmach wiatrowych prowadzi monitoring ptaków i nietoperzy. Celem tego badania jest określenie rzeczywistego wpływu działania wiatraków na te zwierzęta. Wykorzystujemy w tym celu konstrukcje wież i turbin wiatrowych, które uniemożliwiają zakładanie gniazd. Stosujemy również specjalne oznakowanie na końcówkach łopat wiatraków, które umożliwiają dostrzeżenie potencjalnej przeszkody. Zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i już funkcjonujących, stosowane są m.in. przepławki, umożliwiające wędrówkę ryb.

Dbamy o faunę i florę w sąsiedztwie naszych aktywów

W 2019 roku Grupa PGE przetestowała system monitorujący ptaki, którego zadaniem jest koordynacja tras ich migracji z procesem produkcji energii w naszych farmach wiatrowych. Wyłączając okresowo wybrane turbiny, do których zbliżają się lecące ptaki, PGE chroni je przed kolizją z wiatrakami nie wstrzymując jednocześnie pracy całego kompleksu, co do tej pory było konieczne w całym okresie migracyjnym.

PGE Energia Ciepła oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna od lat współpracują z ornitologami ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” wspierając reintrodukcję sokoła wędrownego w Polsce. W należących do Grupy Kapitałowej PGE: Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO), Elektrociepłowni w Gdańsku, Gdyni, Toruniu oraz Lublinie, a także w Elektrowni Bełchatów, istnieje 6 stanowisk lęgowych sokoła wędrownego. Pierwsze 3 pisklęta wykluły się w ZEDO w 2004 roku. Od tamtego czasu na terenie Elektrowni Dolna Odra wykluły się już 33 młode sokoły. W 2006 roku po raz pierwszy zaobserwowano stale przebywającą na kominie w Gdyni samicę sokoła. Pierwsze gniazdo zamontowano rok później.

W lutym 2016 roku gdyńskie sokoły otrzymały całkiem nowe gniazdo wraz z kamerami, dzięki którym można na żywo obserwować życie lokatorów komina – sokołów wędrownych. Od 2019 roku na żywo można obserwować także życie sokołów z Torunia i Lublina. W najciekawszych momentach życia sokolej rodziny podgląd on-line na stronie peregrinus.pl notuje ok. 200 tys. wejść w jednym miesiącu. W 2018 roku para sokołów wędrownych zagnieździła się także na poziomie 75 metrów nad ziemią, na galerii nawęglania jednego z 13 pracujących bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów. Wszystkie pisklęta z gniazd, którymi opiekuje się Stowarzyszenie „Sokół” są obrączkowane. Ptaki otrzymują dwie obrączki: żółtą ornitologiczną i niebieską obserwacyjną. Żółty kolor obrączki ornitologicznej oznacza, że sokół wykluł się na terenach zurbanizowanych, niebieski – że sokół wykluł się na wolności.

W Polsce żyje zaledwie ok. 30 par sokołów wędrownych. Są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. Na terenach należących do Grupy PGE gniazdują również pustułki.

Te nieduże sokoły na swoje gniazda wybrały miejsce w bliskim sąsiedztwie urządzeń blokowych Elektrowni Dolna Odra oraz zrekultywowane tereny zwałowisk Kopalń Bełchatów i Turów. Pustułki wymagają czynnej ochrony (podlegają ochronie całkowitej).

PGE Dystrybucja na co dzień troszczy się o bociany białe, dla których od lat na słupach linii niskiego napięcia montuje platformy wynoszące gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Taka metalowa konstrukcja to bezpieczeństwo dla bocianów oraz zmniejszenie awaryjności sieci, a tym samym ograniczenie przerw w dostawie energii. Konstrukcja znakomicie odgradza ptaki od sieci energetycznej i broni przed porażeniem. Do tej pory na terenie działania spółki zamontowano ponad 25 tys. platform, zapewniających bezpieczne gniazdowanie ptaków na słupach energetycznych w okresie ich pobytu w Polsce. Dodatkowo, na liniach wysokiego i średniego napięcia montowane są kule ostrzegające ptaki oraz specjalne konstrukcje i osprzęt zapobiegający zderzaniu się ptaków z przewodami linii energetycznych.

Od 2000 roku Grupa PGE realizuje program „Lasy pełne energii”. Przez 19 lat pracownicy PGE z rodzinami, leśnikami, harcerzami, uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz z mieszkańcami terenów, na których działa PGE, posadzili prawie 600 tysięcy drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

Wyniki wyszukiwania: