Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) w Spółkach GK PGE

PGE dąży do minimalizacji wytwarzanych odpadów, jak również do ponownego wykorzystania tych już powstałych.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliw kopalnych powoduje wytwarzanie znaczących ilości substancji ubocznych, powstających w procesach oczyszczania gazów odlotowych. Substancje te mogą zostać ponownie wykorzystane do innych celów. Badania i doświadczenia potwierdziły, że uboczne produkty spalania (UPS-y) stanowią cenny materiał, który może zastąpić surowce naturalne, wykorzystywane w przemyśle, w tym m.in. w sektorze budowlanym. UPS-y charakteryzują się pożądanymi właściwościami rynkowymi. Ich wykorzystanie nie powoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko, życie i zdrowie ludzi, co potwierdziły badania wykonane na potrzeby rejestracji substancji zgodnie z systemem REACH.

Laboratorium PV w Siedlcach

PGE Energia Odnawialna na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach wybudowała laboratorium fotowoltaiczne.


Celem inwestycji jest porównanie różnych technologii PV i wyselekcjonowanie tych najkorzystniejszych. Badaniom podlega m.in. optymalny kąt nachylenia paneli względem słońca, zestawy bateryjne, mikroinwertery oraz optymizery. Wśród urządzeń znajdują się m.in. panele polikrystaliczne, monokrystaliczne, a także cienkowarstwowe. Laboratorium zostało wyposażone w system monitorowania, gromadzenia danych, analizy, raportowania oraz sterowania pracą. Jego moc wynosi 100 kW (czas pracy ok. 1000 godz.), co przełoży się na produkcję ok. 100 MWh, czyli tyle ile wystarczy, by zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną około 40 gospodarstw domowych. Właśnie rozpoczęto program badań oraz regularne raportowanie.

Wyniki wyszukiwania: