Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

6.2 Informacje dotyczące obszarów geograficznych

<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/server553994/ftp/raportzintegrowany2019.gkpge.pl/wp-content/themes/wp-bootstrap-gulp/modules/responsive-image.php</b> on line <b>41</b><br />

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży za 2019 rok oraz 2018 rok przedstawia się następująco:

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Rynek krajowy 37.477 25.596
Kraje Unii Europejskiej 150 349
Pozostałe kraje 1
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 37.627 25.946

Podział geograficzny aktywów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU
Rynek krajowy 72.232 71.740
Kraje Unii Europejskiej 21 77
Pozostałe kraje 1
AKTYWA PRZYPISANE DO SEGMENTÓW, RAZEM 72.253 71.818
Rynek krajowy 4.567 3.256
Kraje Unii Europejskiej 115 55
AKTYWA NIEPRZYPISANE DO SEGMENTÓW, RAZEM 4.682 3.311
Rynek krajowy 715 776
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, RAZEM 715 776
RAZEM AKTYWA 77.650 75.905

Wyniki wyszukiwania: