Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

7.5 Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności

2019 rok Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,48% 25,00% 34,93% 49,79%
Przychody 9.012 1.510 15 50
Wynik z działalności kontynuowanej (427) 22 (5) (1) 2
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności (65) 4 (1) 1
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych 4
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI (61) 4 (1) 1

2018 rok Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,48% 25,00% 34,93% 47,30%
Przychody 9.371 1.556 15 70
Wynik z działalności kontynuowanej 493 104 (7) 1
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności 76 17 (2)
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych (25) 5
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 51 22 (2)

W dniu 20 lutego 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy przedstawicielami zarządu spółki Polska Grupa Górnicza i central związkowych działających w spółce, które zakłada wzrost wynagrodzeń w Polskiej Grupie Górniczej od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Grupa dokonuje korekty konsolidacyjnej dotyczącej marży ze sprzedaży węgla pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Grupą oraz korekty marży na kontraktach Polimex – Mostostal na rzecz Grupy.

Wyniki wyszukiwania: