Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

24. Pozostałe zobowiązania niefinansowe

Główne składniki pozostałych zobowiązań niefinansowych na poszczególne dni sprawozdawcze.

Wyniki wyszukiwania: