Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

24.1 Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Zobowiązania z tytułu umowy 56 10
Szacunki na zobowiązania z tytułu Programu Dobrowolnych Odejść 2 5
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, RAZEM 58 15

Wyniki wyszukiwania: