Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

7.2.2 Zużycie materiałów i energii

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Koszty paliwa produkcyjnego 4.203 3.854
Zużycie materiałów remontowo eksploatacyjnych 602 524
Zużycie energii 245 175
Pozostałe 320 347
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 5.370 4.900

Wyniki wyszukiwania: